Denne bloggen vil bli brukt i tilfelle Eigersund kommune sine nettsider skulle gå ned under en eventuell krisesituasjon. Så lenge våre nettsider er oppe vil all informasjon bli lagt ut på http://www.eigersund.kommune.no

Interne lenker

Reklame

Denne bloggen brukes kun i beredskapstilfeller for Eigersund kommune. Det vil bli kunngjort via våre nettsider, lokale media, e-postadresselister, Facebook og Twitter dersom bloggen tas i bruk.